Công nghệ giải trí với nước

Vòi Phun Sủi Nước Tạo Bọt - Belt Tube Fountain Nozzles

Vòi Phun Sủi Nước Tạo Bọt - Belt Tube Fountain Nozzles

Khi phun nước, không khí bị hút vào qua đường ống, tạo thành đường phun trộn lẫn giữa nước và không khí, bắn lên từ mặt nước.
Lắp đặt miệng vòi dưới mặt nước.

7 copy

4

Hình ảnh thực tế của sản phẩm

Liên hệ nhanh

0903.281.772

www.Nhacnuoc.pro

0903 281 772