Công nghệ giải trí với nước

Đài phun nước lập trình tại  Nhà máy xi măng Xuân Thành - Hà Nam

Đài phun nước lập trình tại Nhà máy xi măng Xuân Thành - Hà Nam

Công trình hoàn thành cuối tháng 01 - 2013.Công trình hoàn thành nhân dịp nhà máy xi măng đi vào hoạt động.

 /

 

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

/

Bài viết khác

Liên hệ nhanh

0903.281.772

www.Nhacnuoc.pro

0903 281 772