Công nghệ giải trí với nước

Đài phun nước tại  trung tâm  thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình

Đài phun nước tại trung tâm thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình

Công trình hoàn thành 11-2013.Công trình kết hợp biểu tượng nghệ thuật và đài phun nước.

Bài viết khác

Liên hệ nhanh

0903.281.772

www.Nhacnuoc.pro

0903 281 772