Công nghệ giải trí với nước

Công trinh đài phun nước  phao nổi tại khu đô thị Đặng Xá - Giai đoạn 3

Công trinh đài phun nước phao nổi tại khu đô thị Đặng Xá - Giai đoạn 3

Công trình là 03 đài phun nước trên hệ thống phao nổi đặt 03 vị trí khác nhau trên mặt hố trong khu đô thị Đặng Xá .Công trình hoàn thành kỉ niệm ngày 02-09-2014.

 /

 

/

 

/

 

/

 

/

 

Bài viết khác

Liên hệ nhanh

0903.281.772

www.Nhacnuoc.pro

0903 281 772