Công nghệ giải trí với nước

Bơm Mahendra - Dòng Sewage Monobloc

Bơm Mahendra - Dòng Sewage Monobloc

- Graded casting and SS shaft, increases life span
- Greased bearing for maintenance free
- Close coupled on a common MS base frame for smooth operation
- Back pullout design for easy service

Bài viết khác

Liên hệ nhanh

0903.281.772

Email: npt@daiphunnuoc.com

0903 281 772

TƯ VẤN THIẾT KẾ - DỰ ÁN

Email: info@daiphunnuoc.com
info@nhacnuoc.vn

PHÒNG KINH DOANH - KỸ THUẬT

Xem thêm tại www.nhacnuoc.vn