Súng bắn Jumping jet, Rainbow, Laminar Jet

Súng bắn  Jumping jet, Rainbow, Laminar JetSúng bắn Jumping jet, Rainbow, Laminar Jet. Loại mới nhất do hãng OASE CHLB Đức sản xuất tự động thay đổi màu đèn theo chương trình DMX. Đèn chìm được thiết kế tinh xảo nằm trong Súng bắn tạo ra một dòng nước màu tinh khiết. Hệ thống thường được thiết kế 02 bộ tạo đối xứng.

Video

Tư vấn dự án

Điện thoại: 8424 3566 6088

Di động: 0903.281.772

Email: info@daiphunnuoc.com

Website: www.daiphunnuoc.com


Tư vấn sản phẩm

Di động: 0903.281.772

Email:npt@daiphunnuoc.com

Websitewww.nhacnuoc.vn