Công nghệ giải trí với nước

 Đài phun nước trên phao nổi hồ Vị Hoàng - TP Nam  Định

Đài phun nước trên phao nổi hồ Vị Hoàng - TP Nam Định

Công trình hoàn thành đợt 30-4-2012.

/

 

/

 

/

 

/

Liên hệ nhanh

0903.281.772

Email: npt@daiphunnuoc.com

TƯ VẤN THIẾT KẾ - DỰ ÁN

Email: info@daiphunnuoc.com
info@nhacnuoc.vn

PHÒNG KINH DOANH - KỸ THUẬT

Xem thêm tại www.nhacnuoc.vn

0903 281 772