Công nghệ giải trí với nước

Đài phun nước tại khu đô thị Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Đài phun nước tại khu đô thị Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Công trình gồm 15 đài phun nước nằm trong khu nhà thu nhập thấp của khu đô thị Đặng Xá.Công trình hoàn thành cuối tháng 01 - 2014 nhân dịp hoàn thành và đưa vào sử dụng cơ sở vật chất khu chung cư.

Bể trung tâm.

/

 

/

 

/

 

/

 

/

01 Bể tròn trung tâm khu nhà

/

 

/

 

/

 

/

06 Bể có vòi phun bên trong chum sành

/

 

/

 

 

/

04 Bể tạo màng tràn công nghệ CHLB Đức.

/

 

/

Bài viết khác

Liên hệ nhanh

0903.281.772

www.Nhacnuoc.pro

0903 281 772