Công nghệ giải trí với nước

Vòi phun tia  Oase Comet

Vòi phun tia Oase Comet

Chúng tôi cung cấp các loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước hãng OASE CHLB Đức
- Vòi phun tia nước OASE Comet 3-6T. Phun cao 0,5-3,0m. Lưu lượng 3,8-15,6 lít/ Phút. Cột áp 0,7-4.0m.
- Vòi phun tia nước OASE Comet 5-8T. Phun cao 0,5-4,0m. Lưu lượng 9,5-30,7 lít/ Phút. Cột áp 0,7-5.4m.
- Vòi phun tia nước OASE Comet 5-10T. Phun cao 0,5-6,0m. Lưu lượng 16-60 lít/ Phút. Cột áp 0,8-9.2m.
- Vòi phun tia nước OASE Comet 10-12T - Loại mạ Silver (order). Phun cao 0,5-8,0m. Lưu lượng 21-98 lít/ Phút. Cột áp 0,6-10m.
- Vòi phun tia nước OASE Comet 10-14T - Loại mạ Silver (order). Phun cao 0,5-10,0m. Lưu lượng 30-151 lít/ Phút. Cột áp 0,6-12,8m.
- Vòi phun tia nước OASE Comet 15-17T - Loại mạ Silver (order). Phun cao 0,5-12,0m. Lưu lượng 42-222 lít/ Phút. Cột áp 0,6-14,0m.
- Vòi phun tia nước OASE Comet 15-20T - Loại mạ Silver (order). Phun cao 0,5-14,0m. Lưu lượng 59-350 lít/ Phút. Cột áp 0,6-16,4m.
- Vòi phun tia nước OASE Comet Prec 20-20 Silver - Phun cao tối đa 20 mét. Phun cao 1,0-20,0m. Lưu lượng 90-441 lít/ Phút. Cột áp 1,2-24,0m.
- Vòi phun tia nước OASE Cluster Eco 15-38 - Phun cao tối đa 10 mét. Phun cao 1,0-10,0m. Lưu lượng 56-187 lít/ Phút. Cột áp 1,6-13,2m.

Hình ảnh

/

Các loại đầu vòi và thông số kỹ thuật.

 /

/

 

Bài viết khác

Liên hệ nhanh

0903.281.772

www.Nhacnuoc.pro

0903 281 772

TƯ VẤN THIẾT KẾ - DỰ ÁN

PHÒNG KINH DOANH - KỸ THUẬT

Xem thêm tại www.nhacnuoc.vn