Công nghệ giải trí với nước

Vòi phun Oase HOLLOW JET

Vòi phun Oase HOLLOW JET

Vòi phun tạo cột nước lớn Hollow Jet Nozzle bao gồm:
- Vòi phun tia nước OASE Hollow Jet Nozzle 68. Phun cao 5,0-24,0m. Lưu lượng 449-1003 lít/ Phút. Cột áp 6,1-32,2m.
- Vòi phun tia nước OASE Hollow Jet Nozzle 100. Phun cao 20,0-50,0m. Lưu lượng 1390-2660 lít/ Phút. Cột áp 21,8-77,0m.
- Vòi phun tia nước OASE Hollow Jet Nozzle 130. Phun cao 40,0-80,0m. Lưu lượng 6828-10160 lít/ Phút. Cột áp 54,0-119,0m.

Bài viết khác

Liên hệ nhanh

0903.281.772

www.Nhacnuoc.pro

0903 281 772

TƯ VẤN THIẾT KẾ - DỰ ÁN

PHÒNG KINH DOANH - KỸ THUẬT

Xem thêm tại www.nhacnuoc.vn