Công nghệ giải trí với nước

Sản phẩm Oase CHLB Đức

Sản phẩm Oase CHLB Đức

Sản phầm mới gồm:
- Bộ súng băn lửa loại lớn BigFlameAqua
- Vòi phun Cluster Eco 15 - 38
- Bơm chìm Varionaut 240 24 V /DMX/02
- Bơm chìm Varionaut 400/DMX/02
- Đèn Led chìm Floating fountain illumination set RGB
- Bộ súng bắn tia nước JumpingJet Rainbow Star II /DMX/02
- Bộ súng bắn tia nước JumpingJet Rainbow Flash III /DMX/02

Bộ súng băn lửa loại lớn BigFlameAqua

Vòi phun Cluster Eco 15 - 38

Bơm chìm Varionaut 240 24 V /DMX/02

Bơm chìm Varionaut 400 /DMX/02

Đèn Led chìm Floating fountain illumination set RGB

Bộ súng bắn tia nước JumpingJet Rainbow Star II /DMX/02

Bộ súng bắn tia nước JumpingJet Rainbow Flash III /DMX/02 

 

Bài viết khác

Liên hệ nhanh

0903.281.772

Email: npt@daiphunnuoc.com

0903 281 772

TƯ VẤN THIẾT KẾ - DỰ ÁN

Email: info@daiphunnuoc.com
info@nhacnuoc.vn

PHÒNG KINH DOANH - KỸ THUẬT

Xem thêm tại www.nhacnuoc.vn