Vòi phun sủi tạo hình cây thông Cascade

Vòi phun sủi tạo hình cây thông Cascade

Vòi phụn sủi tạo hình cây thông: - Vòi phun có đủ kích cỡ phù hợp với từng yêu cầu phun theo chiều cao và độ dầy của cột nước thiết kế.Vòi phun có thể được thiết kế để làm cột trọng tâm hoặc làm nền được bố trí trong một đài phun nước.

Chi tiết

Tư vấn dự án

Điện thoại: 8424 3566 6088

Di động: 0903.281.772

Email: info@daiphunnuoc.com

Website: www.daiphunnuoc.com


Tư vấn sản phẩm

Di động: 0903.281.772

Email:npt@daiphunnuoc.com

Websitewww.nhacnuoc.vn