Vòi phun đài phun nước

Vòi phun đài phun nước

NPT cung cấp tất cả các chủng loại vòi phun.Gồm các loại như: Vòi phun tia Comet 3-6T, Comet 5-8T, Comet 10-12T, Comet 10-14T, Comet 15-17T, Comet 15-20T, Vòi phun tia Comet 3-6T Silver, Comet 5-8 SilverT, Comet 10-12T Silver, Comet 10-14T Silver, Comet 15-17T Silver, Comet 15-20T Silver, voi phun tia lớn Comet Prec 20-20 Silver. Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí Schaumsprudler 35-10E, Schaumsprudler 55-10E, Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun điều khiển 2D, 3D ( controllable nozzle), phun lửa, màn nước lớn... Hãy liên hệ với chúng tôi để có lựa chọn tốt nhất cho công trình của bạn.

Chi tiết

Bộ vòi phun điều khiển MDD 2D -MDD 3D - Controllable nozzle

Bộ vòi phun điều khiển MDD 2D -MDD 3D - Controllable nozzle

Đây là sản phẩm công nghê High end Fountain của Hãng OASE CHLB Đức. Các loại vòi phun này có thể điều khiển linh hoạt 180 độ đến 360 độ. Tích hợp phần mềm điều khiển từ xa với Ipad. Bộ này thường được hoạt động với vòi phun tia và Fan jet tạo màng.

Chi tiết

Vòi phun sủi bọt khí OASE Schaumsprudler

Vòi phun sủi bọt khí OASE Schaumsprudler

Vòi phun sủi bọt khí Schaumsprudler là loại vòi phun sủi bọt khí ưu điểm của loại vòi này là tạo sủi không ảnh hưởng bởi mức nước thay đổi trong bể, Vòi này có thể kết hợp với các loại vòi phun hình nấm, phun tia.

Chi tiết

Vòi phun sủi Geiser

Vòi phun sủi  Geiser

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

Chi tiết

Vòi phun sủi tạo hình cây thông Cascade

Vòi phun sủi  tạo hình cây thông Cascade

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

Chi tiết

Vòi phun tia OASE COMET

Vòi phun tia  OASE COMET

Chúng tôi cung cấp các loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước hãng OASE CHLB Đức Vòi phun tia nước OASE Comet 3-6T Vòi phun tia nước OASE Comet 5-8T Vòi phun tia nước OASE Comet 5-10T Vòi phun tia nước OASE Comet 10-12T - Loại mạ Silver (order) Vòi phun tia nước OASE Comet 10-14T - Loại mạ Silver (order) Vòi phun tia nước OASE Comet 15-17T - Loại mạ Silver (order) Vòi phun tia nước OASE Comet 15-20T - Loại mạ Silver (order) Vòi phun tia nước OASE Comet Prec 20-20 Silver - Phun cao tối đa 20 mét Vòi phun tia nước OASE Cluster Eco 15-38

Chi tiết

Schaumsprudler 75 - 20 Silber

Schaumsprudler 75 - 20 Silber

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

Chi tiết

Schwalldüse 115 - 15 Silber

Schwalldüse 115 - 15 Silber

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình. Schwalldüse 115 - 15 Silber - Chất liêu thép chống rỉ mạ crôm sáng bóng,bền đẹp. - Góc phun 30 độ. - Màng nước dầy 6mm. - Có thể phun độc lập hoặc tạo hình trong đài phun nước. - Phun xa nhất 4m. Sản xuất tại OASE CHLB Đưc.

Chi tiết

Phun tạo hình 3 tầng Vulkan

 Phun tạo hình 3 tầng Vulkan

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

Chi tiết

Water screen nozzle

Water screen nozzle

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

Chi tiết

Comet Prec 20-20 Silver

Comet Prec 20-20 Silver

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình. Comet Prec 20-20 Silver - Vòi phun cao từ 10-20m. - Kết hợp với bộ điều hướng góc quay 120độ/3 giây. - Đặc biệt thích hợp công trình nhạc nước.

Chi tiết

Vulkan 43 - 3 Silver

Vulkan 43 - 3 Silver

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình. Vulkan 43-3 Silber. - Chất liệu thép chống rỉ mạ crôm có độ bền cực cao. - Phun cao lên tới 4 m theo 3 tầng khác nhau bán kính tỏa 3m. - Sản xuất tại OASE CHLB Đức.

Chi tiết

Tư vấn dự án

Điện thoại: 8424 3566 6088

Di động: 0903.281.772

Email: info@daiphunnuoc.com

Website: www.daiphunnuoc.com


Tư vấn sản phẩm

Di động: 0903.281.772

Email:npt@daiphunnuoc.com

Websitewww.nhacnuoc.vn