Vòi phun đài phun nước

Vòi phun đài phun nướcNPT cung cấp tất cả các chủng loại vòi phun.Gồm các loại như:
Vòi phun tia Comet 3-6T, Comet 5-8T, Comet 10-12T, Comet 10-14T, Comet 15-17T, Comet 15-20T, Vòi phun tia Comet 3-6T Silver, Comet 5-8 SilverT, Comet 10-12T Silver, Comet 10-14T Silver, Comet 15-17T Silver, Comet 15-20T Silver, voi phun tia lớn Comet Prec 20-20 Silver.
Vòi phun sủi.
Vòi phun sủi bọt khí Schaumsprudler 35-10E, Schaumsprudler 55-10E,
Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip...
Súng bắn jumping jet, laminar jet.
Vòi phun điều khiển 2D, 3D ( controllable nozzle), phun lửa, màn nước lớn...
Hãy liên hệ với chúng tôi để có lựa chọn tốt nhất cho công trình của bạn.

Vòi phun sủi bọt khí OASE Schaumsprudler

Vòi phun sủi bọt khí OASE Schaumsprudler

Vòi phun sủi bọt khí Schaumsprudler là loại vòi phun sủi bọt khí ưu điểm của loại vòi này là tạo sủi không ảnh hưởng bởi mức nước thay đổi trong bể, Vòi này có thể kết hợp với các loại vòi phun hình nấm, phun tia.

Vòi phun sủi Geiser

Vòi phun sủi  Geiser

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

Vòi phun sủi tạo hình cây thông Cascade

Vòi phun sủi  tạo hình cây thông Cascade

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

Vòi phun tia OASE COMET

Vòi phun tia  OASE COMET

Chúng tôi cung cấp các loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước hãng OASE CHLB Đức Vòi phun tia nước OASE Comet 3-6T Vòi phun tia nước OASE Comet 5-8T Vòi phun tia nước OASE Comet 5-10T Vòi phun tia nước OASE Comet 10-12T - Loại mạ Silver (order) Vòi phun tia nước OASE Comet 10-14T - Loại mạ Silver (order) Vòi phun tia nước OASE Comet 15-17T - Loại mạ Silver (order) Vòi phun tia nước OASE Comet 15-20T - Loại mạ Silver (order) Vòi phun tia nước OASE Comet Prec 20-20 Silver - Phun cao tối đa 20 mét Vòi phun tia nước OASE Cluster Eco 15-38

Phun tạo hình 3 tầng Vulkan

 Phun tạo hình 3 tầng Vulkan

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

Vòi phun Fan Jet

Vòi phun đài phun nước

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

Vòi phun Lava

Vòi phun Lava

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

Tư vấn dự án

Điện thoại: 8424 3566 6088

Di động: 0903.281.772

Email: info@daiphunnuoc.com

Website: www.daiphunnuoc.com


Tư vấn sản phẩm

Di động: 0903.281.772

Email:npt@daiphunnuoc.com

Websitewww.nhacnuoc.vn