Vòi phun sủi Geiser

Vòi phun sủi  Geiser Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước.
Vòi phun tia
Vòi phun sủi.
Vòi phun sủi bọt khí.
Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip...
Súng bắn jumping jet, laminar jet.
Vòi phun tạo hình.

Vòi phun sủi Dạng Geiser  nozzles

Thông số kỹ thuật

/

/

 

Vòi phun sủi tạo hình cây thông Cascade

Vòi phun sủi  tạo hình cây thông Cascade

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

Vòi phun tia OASE COMET

Vòi phun tia  OASE COMET

Chúng tôi cung cấp các loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước hãng OASE CHLB Đức Vòi phun tia nước OASE Comet 3-6T Vòi phun tia nước OASE Comet 5-8T Vòi phun tia nước OASE Comet 5-10T Vòi phun tia nước OASE Comet 10-12T - Loại mạ Silver (order) Vòi phun tia nước OASE Comet 10-14T - Loại mạ Silver (order) Vòi phun tia nước OASE Comet 15-17T - Loại mạ Silver (order) Vòi phun tia nước OASE Comet 15-20T - Loại mạ Silver (order) Vòi phun tia nước OASE Comet Prec 20-20 Silver - Phun cao tối đa 20 mét Vòi phun tia nước OASE Cluster Eco 15-38

Tư vấn dự án

Điện thoại: 8424 3566 6088

Di động: 0903.281.772

Email: info@daiphunnuoc.com

Website: www.daiphunnuoc.com


Tư vấn sản phẩm

Di động: 0903.281.772

Email:npt@daiphunnuoc.com

Websitewww.nhacnuoc.vn