Vòi phun Controllable Nozzles - Fountain Flame

Vòi phun Controllable Nozzles - Fountain FlameCông nghệ mới nhất của Oase kết hợp phun nước và lửa

Multi Directional Drive II 3D/DMX/02 ( Bộ phun điều khiển chuyển động 3D)

Multi Directional Drive II 3D/DMX/02 ( Bộ phun điều khiển chuyển động 3D)

Bộ chuyển động đa chiều : - Xoay trên trục x với vận tốc góc 200 °/3 giây,trục y với vận tốc góc 140 °/3 giây và trục z với vận tốc góc 360 °/3 giây - Chất liệu thép chống rỉ. - Điều khiển bằng bộ điều khiển OASE DMX. - Nguồn cho bộ chuyển động 24 VDC.

Multi Directional Drive/DMX/02( Bộ phun điều khiển chuyển động 2D)

Multi Directional Drive/DMX/02( Bộ phun điều khiển chuyển động 2D)

Bộ chuyển động đa chiều : - Xoay trên trục x với vận tốc góc 200 °/3 giây.và trục y với vận tốc góc 120 °/3 giây - Chất liệu thép chống rỉ. - Điều khiển bằng bộ điều khiển OASE DMX. - Nguồn cho bộ chuyển động 24 VDC.

Single Directional Drive/DMX/01 (Bộ phun điều khiển chuyển động 1 chiều)

Single Directional Drive/DMX/01 (Bộ phun điều khiển chuyển động 1 chiều)

Bộ chuyển động 1 chiều : - Xoay trên trục y với vận tốc góc 120 °/3 giây. - Chất liệu thép chống rỉ. - Điều khiển bằng bộ điều khiển OASE DMX. - Nguồn cho bộ chuyển động 24 VDC.

Multi Directional Drive/DMX/01 (Bộ phun điều khiển chuyển đông 2 chiều)

Multi Directional Drive/DMX/01 (Bộ phun điều khiển chuyển đông 2 chiều)

Bộ chuyển động 2 chiều : - Xoay trên trục x và y với vận tốc góc 120 °/3 giây. - Chất liệu thép chống rỉ. - Điều khiển bằng bộ điều khiển OASE DMX. - Nguồn cho bộ chuyển động 24 VDC.

Tư vấn dự án

Điện thoại: 8424 3566 6088

Di động: 0903.281.772

Email: info@daiphunnuoc.com

Website: www.daiphunnuoc.com


Tư vấn sản phẩm

Di động: 0903.281.772

Email:npt@daiphunnuoc.com

Websitewww.nhacnuoc.vn