Công trình đài phun nước trên phao nổi tại khu đô thị mới Cái Dăm - P. Bãi Cháy - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Công trình đài phun nước trên phao nổi tại khu đô thị mới Cái Dăm - P. Bãi Cháy - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng NinhCông trình hoàn thành ngày 15-05-2016. Công trình tạo một cột nước lớn cao 35m. Thiết bị,công nghệ đài phun nước được nhập khẩu và sản xuất của hãng OASE CHLB Đức.

 /

/

/

/

/

/

/

Đai phun nước trên phao nổi tại UBND Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Đai phun nước trên phao nổi tại UBND Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Công trình đài phun nước hoàn thành đầu tháng 02-2016.Cột nước chính giữa phun cao 25m, 10 cột sủi xung quanh cao 9,0-11,0m, vòng tia xung quanh cao 6,0-6,5m.

Đai phun nước trên phao nổi tại UBND Tỉnh Bắc Giang

Đai phun nước trên phao nổi tại UBND Tỉnh Bắc Giang

Công trình đài phun nước hoàn thành đầu tháng 02-2016.Cột nước chính giữa phun cao 15m, 07 cột sủi xung quanh cao 6,0-8,0m, vòng tia xung quanh cao 3,0-3,5m.

Công trinh đài phun nước phao nổi tại khu đô thị Đặng Xá - Giai đoạn 3

Công trinh đài phun nước  phao nổi tại khu đô thị Đặng Xá - Giai đoạn 3

Công trình là 03 đài phun nước trên hệ thống phao nổi đặt 03 vị trí khác nhau trên mặt hố trong khu đô thị Đặng Xá .Công trình hoàn thành kỉ niệm ngày 02-09-2014.

Đài phun nước Phao nổi hồ Vị Hoàng - TP Nam Định

Đài phun nước Phao nổi hồ Vị Hoàng - TP Nam  Định

Công trình hoàn thành đợt 30-4-2012.

Tư vấn dự án

Điện thoại: 8424 3566 6088

Di động: 0903.281.772

Email: info@daiphunnuoc.com

Website: www.daiphunnuoc.com


Tư vấn sản phẩm

Di động: 0903.281.772

Email:npt@daiphunnuoc.com

Websitewww.nhacnuoc.vn