Đài phun nước tại Quảng trường Hòa Bình - TP. Hòa Bình

Đài phun nước tại Quảng trường Hòa Bình - TP. Hòa Bình

Công trình dài phun nước đang trong quá trình chạy thử. Dự kiến công đi vào sử dụng vào cuối tháng 11-2016.

Chi tiết

Đài phun nước tại Xuân Hòa - Phúc yên - Vĩnh Phúc

Đài phun nước tại Xuân Hòa - Phúc yên - Vĩnh Phúc

Công trình hoàn thành cuối tháng 10-2016

Chi tiết

Đài phun nuớc tại Uông Bí - Quảng Ninh

Đài phun nuớc tại Uông Bí - Quảng Ninh

Công trình hoàn thành cuối tháng 8-2016

Chi tiết

Đài phun nước tại Bao Sen - Hải Phòng

Đài phun nước tại Bao Sen  - Hải Phòng

Công trình hoàn thành cuối thàng 6-2016.

Chi tiết

Công trình đài phun nuớc tại FLC - Quy Nhơn

Công trình đài phun nuớc tại FLC - Quy Nhơn

Công trình đang trong quá trình chạy thử. Công trình đi vào hoạt đông vào 20-06-2016.

Chi tiết

Đài phun nước trên phao nổi tại UBND Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Đài phun nước trên phao nổi tại UBND Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Công trình đài phun nước hoàn thành đầu tháng 02-2016.Cột nước chính giữa phun cao 25m, 10 cột sủi xung quanh cao 9,0-11,0m, vòng tia xung quanh cao 6,0-6,5m.

Chi tiết

Đài phun nước tại UBND Tỉnh Bắc Giang

Đài phun nước tại UBND Tỉnh Bắc Giang

Công trình hoàn thành đầu tháng 02-2016. Đài phun lập trình 08 kiểu phun. Các kiểu phun tự động thay đổi trong thời gian 30 giây.

Chi tiết

Tư vấn dự án

Điện thoại: 8424 3566 6088

Di động: 0903.281.772

Email: info@daiphunnuoc.com

Website: www.daiphunnuoc.com


Tư vấn sản phẩm

Di động: 0903.281.772

Email:npt@daiphunnuoc.com

Websitewww.nhacnuoc.vn