Công nghệ giải trí với nước

 Phun tạo hình 3 tầng Vulkan

Phun tạo hình 3 tầng Vulkan

Vòi phun tạo hình 3 tầng nước Vulkan bao gồm kích cỡ sau:
- Vòi phun tia nước OASE Vulkan 31-1,5K. Phun cao 0,65-1,55m. Đường kính tỏa 0,4-1,0m.
- Vòi phun tia nước OASE Vulkan 37-2,5K. Phun cao 1,0-4,5m. Đường kính tỏa 0,85-2,5m.
- Vòi phun tia nước OASE Vulkan 43-3 Silver. Phun cao 0,6-5,0m. Đường kính tỏa 0,45-3,0m.
- Vòi phun tia nước OASE Vulkan 43-3T. Phun cao 0,5-4,0m. Đường kính tỏa 0,4-2,0m. Lưu lượng 42-130 lít/ Phút, cột áp 1,0-8,8m.

1.Bộ phun tạo hình Vulkan 37-2,5K

/

2.Bộ phun tạo hình Vulkan 43-3T đến 300/19-8T

  /

Thông số kỹ thuật

src=/media/fck/33333333.JPG

Bài viết khác

Liên hệ nhanh

0903.281.772

www.Nhacnuoc.pro

0903 281 772

TƯ VẤN THIẾT KẾ - DỰ ÁN

PHÒNG KINH DOANH - KỸ THUẬT

Xem thêm tại www.nhacnuoc.vn