Đài phun nước Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng (Mẹ Thứ)- Thành Phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

Đài phun nước Tượng Đài  Mẹ Việt Nam Anh Hùng (Mẹ Thứ)- Thành Phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng NamĐược Chính phủ đưa vào danh mục công trình văn hóa cấp quốc gia, tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam là tượng đài về bà mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất nước. Công trình gồm thác nước tràn kết hợp hệ thống phun sương mù. Công trình đang trong quá trình lắp đặt hệ thống phun sương mù và chạy thử cho thác nước tràn.Dự kiến công trình hoàn thành trước 30-4-2015.

Tư vấn dự án

Điện thoại: 8424 3566 6088

Di động: 0903.281.772

Email: info@daiphunnuoc.com

Website: www.daiphunnuoc.com


Tư vấn sản phẩm

Di động: 0903.281.772

Email:npt@daiphunnuoc.com

Websitewww.nhacnuoc.vn