Đài phun nước tại Tây Hồ Tây - New Town Villas

Đài phun nước tại Tây Hồ Tây - New Town Villas

Công trình đài phun nước đang trong quá trình lắp đặt. Dự kiến công trình đi vào hoạt động tháng 07-2017.

Chi tiết

Đài phun nước Trung Tâm Hội Nghị thành phố Đà Nẵng

Đài phun nước Trung Tâm Hội Nghị thành phố Đà Nẵng

Công trình đang trong quá trình chạy thử. Đây là công trình chào đón tuần lễ cao cấp APEC 2017.

Chi tiết

Đài phun nước tại Hồ Điều Hòa Nhân Chính

Đài phun nước tại Hồ Điều Hòa Nhân Chính

Công trình đài phun nước đang trong quá trình lắp đặt hoàn thành để đưa vào chạy thử. Dự kiến công trình đi vào hoạt động 8-2017.

Chi tiết

Đài phun nước tại khu đô thị Tây Hồ Tây - Hà Nội

Đài phun nước tại khu đô thị Tây Hồ Tây - Hà Nội

Công trình đài phun nước gồm 04 đài phun trên phao nổi và hệ thống chiếu sáng đèn Led thả chìm trong nước quanh hồ.

Chi tiết

Đài phun nước tại Tây Hồ Tây - New Town Villas

Đài phun nước tại Tây Hồ Tây - New Town Villas

Công trình đài phun nước đang trong quá trình lắp đặt. Dự kiến công trình đi vào hoạt động tháng 07-2017.

Chi tiết

Công trình đài phun nuớc tại trụ sở mới Bộ Ngoại Giao - Hà Nội

Công trình đài phun nuớc tại trụ sở mới Bộ Ngoại Giao - Hà Nội

Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến công trình đi vào hoạt động cuối tháng 7-2016.

Chi tiết

Đài phun nước tại Tỉnh Ủy Quảng Bình

Đài phun nước tại Tỉnh Ủy Quảng Bình

Công trinh đài phun nước đang trong quá trình lắp đặt. Dự kiến 09-2017 công trình đi vào hoạt động.

Chi tiết

Đài phun nước tại Tập đoàn Hanaka - Từ Sơn - Bắc Ninh

Đài phun nước tại Tập đoàn Hanaka - Từ Sơn - Bắc Ninh

Công trình đang trong quá trình lắp đặt đường ống inox. Dự kiến công trình đi vào hoạt động cuối tháng 6-2017.

Chi tiết

Tư vấn dự án

Điện thoại: 8424 3566 6088

Di động: 0903.281.772

Email: info@daiphunnuoc.com

Website: www.daiphunnuoc.com


Tư vấn sản phẩm

Di động: 0903.281.772

Email:npt@daiphunnuoc.com

Websitewww.nhacnuoc.vn